PORADY ZWIĄZKOWE - POMOC PSYCHOLOGICZNA - ARTYKUŁY I FELIETONY NIE TYLKO O RELACJACH

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to dłuższy cykl spotkań, których celem jest stworzenie odpowiednich warunków do wprowadzania zmian w sposobie funkcjonowania oraz poprawa jakości życia. W zależności od ustalonego wspólnie kierunku pracy, psychoterapia koncentruje się na rozwiązaniach, jakich poszukujesz lub na Twojej głębszej wewnętrznej przemianie.

Czas trwania sesji – 50 minut. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu.
Decyzja co do długości trwania całej terapii ustalana jest z każdą osobą indywidualnie.


Jeśli mieszkasz poza Warszawą lub za granicą, możesz zdecydować się na pomoc online.

 

 

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać szczegółowe informacje – marzena@malinowa.tv

Możesz skorzystać również z formularza.

Wiadomość została wysłana
Sorry, an error has occured.