PORADY ZWIĄZKOWE - POMOC PSYCHOLOGICZNA - ARTYKUŁY I FELIETONY NIE TYLKO O RELACJACH

Pomoc psychologiczna

Spotkania indywidualne w gabinecie w Warszawie

Konsultacja psychologiczna

Pierwsze spotkanie, celem którego jest określenie problemu, omówienie sytuacji życiowej, w jakiej się znajdujesz, rozpoznanie Twoich potrzeb oraz nakreślenie kierunku pracy i zaproponowanie form pomocy psychologicznej:

  • Możesz podjąć decyzję o podjęciu dłużej psychoterapii indywidualnej lub terapii par.
  • Być może jesteś w sytuacji kryzysowej i potrzebujesz kilku spotkań pomocnych w podniesieniu się z trudnej sytuacji, jakiej doświadczyłaś/łeś – interwencja w kryzysie.
  • A jeśli potrzebujesz porady, informacji, wskazówek, jak postąpić w konkretnej sytuacji, zdecydujesz się na poradnictwo psychologiczne.

W czasie pierwszej konsultacji wspólnie z psychologiem ustalisz, jakiego typu wsparcia potrzebujesz i jakie metody rozwiązania problemu lub wprowadzania zmian będą dla Ciebie najbardziej korzystne.

Czas trwania sesji – 50 minut.

Psychoterapia indywidualna

Dłuższy cykl spotkań, których celem jest stworzenie odpowiednich warunków do wprowadzania zmian w sposobie funkcjonowania oraz poprawa jakości życia. W zależności od ustalonego wspólnie kierunku pracy, psychoterapia koncentruje się na rozwiązaniach, jakich poszukujesz lub na Twojej głębszej wewnętrznej przemianie.

Czas trwania sesji – 50 minut. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu.
Decyzja co do długości trwania całej terapii ustalana jest z każdą osobą indywidualnie.

Terapia par i małżeństw

Terapia małżeńska, terapia par, poradnia związkowa, czyli różne formy pomocy udzielanej parom. Terapia związkowa ma na celu odbudowanie zdrowej, satysfakcjonującej relacji między partnerami. Ważne jest, aby odkryć i zrozumieć mechanizmy kierujące związkiem, a następnie nauczyć się je zmieniać, przekształcać albo mądrze i świadomie w nich funkcjonować. Terapia par pomaga zaspokoić potrzeby obojga, wpływając jednocześnie na indywidualny rozwój każdej z osób.

Czas trwania sesji – 90 minut. Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub zgodnie z ustalonym wspólnie harmonogramem terapii. Czas trwania całej terapii również jest ustalany odrębnie z każdą parą.

Indywidualna konsultacja małżeńska

Zdarza się, że jeden z partnerów nie jest gotowy na terapię, nie widzi problemu albo z różnych innych względów nie chce podjąć pracy nad związkiem. Można wówczas zdecydować się na pracę indywidualną. Zmiana wprowadzana przez jednego z partnerów, wpływa na cały układ, sprzyja przerwaniu dotychczasowego sposobu funkcjonowania pary i daje przestrzeń na budowanie nowego.

Poza tym terapia indywidualna ma ogromne znaczenie dla osoby, która się jej podjęła. Zarówno w kontekście związku(pomaga jej zrozumieć sytuację, nabrać przekonania co do dalszych kroków), jak i własnej pracy nad sobą (proces odzyskiwania poczucia kontroli nad własnym życiem, poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości oraz budowania wewnętrznego spokoju, co stanowi bazę budowania zdrowych relacji i własnej satysfakcji z życia).

Czas trwania konsultacji indywidualnej – 50 minut.

Poradnictwo psychologiczne

Od jednego do kilku spotkań, które różnią się od psychoterapii, ponieważ nastawione są na udzielenie wskazówek, informacji i sugestii bazujących na wiedzy i doświadczeniu psychologa. Terapia natomiast opiera się na takim wzmacnianiu osoby, aby była ona w stanie radzić sobie z życiowymi wyzwaniami samodzielnie.

Dla osób, u których pojawia się potrzeba doinformowania, uzyskania od psychologa wstępnej porady, pomocnej w rozwiązaniu aktualnie trudnej sytuacji.

Czas trwania porady – 50 minut.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w sesji osobiście, zapoznaj się z formami pomocy online.

 

Pomoc psychologiczna online

Dla osób, które mieszkają poza Warszawą, za granicą lub z innych względów nie są w stanie spotkać się ze mną osobiście, istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej online poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem komunikatora Skype.

Zakres pomocy:

  • problemy osobiste (konsultacja psychologiczna, psychoterapia indywidualna, poradnictwo psychologiczne)
  • problemy związkowe (terapia par i małżeństw, indywidualna konsultacja małżeńska)

 

Cennik dostępny tutaj

Skontaktuj się ze mną, aby wybrać formę pomocy i otrzymać szczegółowe informacje – marzena@malinowa.tv

Możesz skorzystać również z formularza.

Wiadomość została wysłana
Sorry, an error has occured.